Més de cent anys d'història

 • Crònica gràfica

  L’Exposició Universal de 1888 va suposar el primer pas per a la creació de la Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Des d’aleshores s’ha consolidat com el referent del nostre patrimoni cultural i artístic. Ha passat un segle des dels seus inicis i ara és moment de celebrar-ho.

   

  La crònica gràfica de la Biblioteca, estructurada en set grans etapes, presenta un recorregut en imatges per la història d’una institució centenària. Al llarg d’aquest itinerari, que arriba fins a l'actualitat, podreu contemplar els diversos emplaçaments de la Biblioteca, des de la Ciutadella fins al Palau Nacional, passant per altres llocs emblemàtics com la Casa de la Caritat.

   

  Així mateix, veureu com s’han anat formant els fons, en una suma de voluntats privades i esforços institucionals.

   

  Coneixereu, també, els lligams que els polítics i representants de la cultura de l’època van tenir amb la Biblioteca. Personalitats com Josep Puig i Cadafalch, Joaquim Folch i Torres o Joan Ainaud de Lasarte van aportar la seva solidesa intel·lectual i la seva capacitat d’organització al centre.

 • 1888-1906 Els inicis

  L’etapa inicial ens mostra els orígens de la Biblioteca que es remunten a finals del segle XIX, a l’entorn immediat de l’organització de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. La Biblioteca s’instal·la a les primeres infraestructures museístiques que es creen a la Ciutadella i rep les primeres aportacions de biblioteques particulars de formació vuitcentista.

   

  1888 Cartell oficial de l’Exposició Universal. Realitzat per Josep Lluís Pellicer.

   

  El primer nucli inicial del fons de la Biblioteca el trobem a l’aplec de llibres que es realitza amb motiu de les tasques de preparació de l’Exposició Universal de Barcelona. A aquests, ràpidament es van afegir fons procedents de biblioteques particulars de formació vuitcentista com són les de Martorell Penya, Pellicer, Vidal i Quadras, Riquer, Cabot i Esteva Nadal.

 • 1888-1906 Els inicis

  L’etapa inicial ens mostra els orígens de la Biblioteca que es remunten a finals del segle XIX, a l’entorn immediat de l’organització de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. La Biblioteca s’instal·la a les primeres infraestructures museístiques que es creen a la Ciutadella i rep les primeres aportacions de biblioteques particulars de formació vuitcentista.

   

   

  1891 Museu de Reproduccions Artístiques

  Aspecte del muntatge museogràfic a la nau central de l’Antic Palau de la Indústria, localitzat a la zona de la Ciutadella. Per primera vegada, s’hi situa la Biblioteca Gràfica, pensada per contenir les reproduccions fotogràfiques de totes les obres dels museus, que s’anirà enriquint amb publicacions, postals i fotografies d’obres d’art espanyoles i estrangeres.

 • 1888-1906 Els incis

  L’etapa inicial ens mostra els orígens de la Biblioteca que es remunten a finals del segle XIX, a l’entorn immediat de l’organització de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. La Biblioteca s’instal·la a les primeres infraestructures museístiques que es creen a la Ciutadella i rep les primeres aportacions de biblioteques particulars de formació vuitcentista.

   

  1905 Antic Arsenal de la Ciutadella, seu del Museu d’Art Decoratiu i Arqueològic

  L’any 1902 l’Ajuntament de Barcelona constitueix la Junta de Museus i  Belles Arts. La Junta proposa una nova organització dels museus de Barcelona i crea el Museu d’Art Decoratiu i Arqueològic, en part format pels fons de l’antic Museu de Reproduccions. L’any 1905 la Biblioteca es trasllada a aquest nou emplaçament.

   

 • 1888-1906 Els inicis

  L’etapa inicial ens mostra els orígens de la Biblioteca que es remunten a finals del segle XIX, a l’entorn immediat de l’organització de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. La Biblioteca s’instal·la a les primeres infraestructures museístiques que es creen a la Ciutadella i rep les primeres aportacions de biblioteques particulars de formació vuitcentista.

   

   

  1906 La Biblioteca a l’Arsenal de la Ciutadella, seu del Museu d’Art Decoratiu i Arqueològic

  Vista general de la instal·lació de la Biblioteca en el nou emplaçament.

 • 1888-1906 Els inicis

  L’etapa inicial ens mostra els orígens de la Biblioteca que es remunten a finals del segle XIX, a l’entorn immediat de l’organització de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. La Biblioteca s’instal·la a les primeres infraestructures museístiques que es creen a la Ciutadella i rep les primeres aportacions de biblioteques particulars de formació vuitcentista.

   

  1906 Catálogo del  Museo de Bellas Artes de Barcelona

  Inclou l’anunci de l’horari de visita del museu i s’esmenta per primer cop l’horari de servei al públic de “La Biblioteca Gràfica”, que es posa a disposició del públic tots els matins dels dies laborables “de 10 a 1”.

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1907 Josep Puig i Cadafalch és el president de la Junta de museus de Barcelona.

  El 8 de juliol l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació Provincial constitueixen la Junta de Museus de Barcelona sota la presidència de Josep Puig i Cadafalch. Es crea una “Comissió Especial de la Biblioteca”. En formen part, entre d’altres, Lluís Nicolau d’Olwer i Jaume Bofill i Mates.

  Josep Puig i Cadafalch s’ocupa personalment de l’organització de la Biblioteca i aplica, des d’un primer moment, la normativa internacional per a la classificació dels fons.

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1913 Joaquim Folch i Torres guanya la plaça de bibliotecari de la Junta de Museus, després d’haver presentat una memòria i haver guanyat el concurs.

  Es dedica a posar al dia els treballs iniciats per Puig i Cadafalch. Joaquim Folch i Torres, museòleg, historiador i crític d’art, serà després el director general dels Museus d’Art de Barcelona de 1920 a 1926 i de 1930 a 1939.

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1913 Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, 6 març.

  El dia 6 de març de 1913 apareix anunciada la “Biblioteca Pública Especial d’Art” a la Pàgina Artística de La Veu de Catalunya. Obria al públic cada dia, de 10 a 1 del matí, excepte els dilluns.

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1914 Etiqueta de la Biblioteca Vidal i Quadras.

  Ingressa la donació Vidal i Quadras, formada per 700 volums de numismàtica, nucli inicial de la biblioteca del Gabinet Numismàtic de Catalunya. Aquest fons està integrat actualment a la Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya..

   

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1916 Portada del llibre Una visita al Museu de Barcelona, de Joaquim Folch i Torres.

  En aquest llibre es documenta la instal·lació i els serveis de la Biblioteca a l’edifici de l’antic Arsenal, a partir d’aquest any seu del Museu d’Art i Arqueologia. S’informa que la Biblioteca compta en aquests moments amb 3.300 exemplars.

   

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1916 Plànol del primer pis del museu extret del llibre Una visita al Museu de Barcelona

  Obra del fons del Museu d’Art i Arqueologia de Barcelona. En aquest plànol es pot apreciar la situació dels espais que ocupava la Biblioteca, integrada plenament en el funcionament del museu.

   

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1921 Segell de l’adquisició Riquer.

  Es tracta d’un fons que ingressa a la Biblioteca l’any 1921 gràcies a la compra feta per la Junta de Museus. L’ingrés de l’adquisició Riquer consta de 689 volums amb llibres, revistes, manuscrits i relligadures.

  Entre els llibres cal destacar els de teòrics de l’art anglesos de finals del segle XIX i començaments del XX, llibres il·lustrats, col·leccions notables de revistes i l’incunable Liber Cronicarum del 1493.

   

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1928-1931 Sala de lectura de la Biblioteca al Pavelló del Governador, de la Ciutadella.

  El dia 14 de gener, la Biblioteca i les col·leccions de Dibuixos i Gravats s’obren al públic a la nova seu del Pavelló del Governador de la Ciutadella.

  S’amplia el servei al públic en horari de tarda.

   

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1928 Adaptació de la CDU per a ús de la Biblioteca.

  La Junta de Museus publica una adaptació de la Classificació Decimal Universal per a ús de la Biblioteca dels Museus d’Art i Arqueologia.

   

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1931 Ex Libris d’Escornalbou, del fons de la biblioteca d’Eduard Toda, ingressat aquest any a la Biblioteca

  La donació d’Eduard Toda va ser de dos lots de relligadures antigues que abracen del segle XVI al XIX.

   

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1931 Esteve Cladellas, bibliotecari de la Junta de Museus durant aquest període.

  El dia 17 de desembre la Biblioteca tanca la seva seu al Pavelló del Governador de la Ciutadella per fer lloc a l’Institut-Escola de la Generalitat.  Esteve Cladellas organitza el trasllat a la Casa Comunal del Poble Espanyol.

   

 • 1907-1933 Consolidació i primers viatges

  L’any 1907, la Junta de Museus de Barcelona crea la Comissió Especial de la Biblioteca. D’aquest període cal destacar dos aspectes: d’una banda les importants aportacions que Josep Puig i Cadafalch i Joaquim Folch i Torres van fer per a la consolidació de la Biblioteca, i de l’altra l’enriquiment notable del fons amb la donació, l’any 1914, de la Biblioteca Vidal i Quadras, l’adquisició Riquer, l’any 1921, i la donació d’Eduard Toda, l’any 1931. L’any 1933, la Biblioteca es trasllada al Poble Espanyol, als espais creats a l’entorn de l’Exposició Internacional de 1929.

   

  1933-1935 Sala d’actes de la Casa Comunal del Poble Espanyol

  A la Sala d’actes de la Casa Comunal, els lligalls de llibres hi romanen durant gairebé dos anys, esperant ser traslladats al nou edifici de la Junta de Museus, també al Poble Espanyol.

  Esteve Cladellas realitza durant aquest temps tasques d’ordre biblioteconòmic i organitza el trasllat al nou emplaçament.

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en què torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1934 Pont improvisat per fer el trasllat de llibres

  El trasllat es va realitzar de la Casa Comunal al Casal de la Junta de Museus, situat al Poble Espanyol.

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en què torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1934 Façana dels edificis de la Junta de Museus, al Poble Espanyol, nova ubicació de la Biblioteca

  El dia 5 de desembre s’inaugura la Biblioteca d’Art, ja instal·lada al Casal de la Junta de Museus, amb l’assistència del president accidental de la Generalitat de Catalunya i de l’alcalde accidental de la ciutat de Barcelona.

   

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L'any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en què torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1934 Vestíbul de les dependències de la Junta de Museus

  Imatge del vestíbul en el moment en què la Biblioteca s’hi troba ubicada.

   

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L'any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en què torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1934 Cartell-anunci de la Biblioteca d’Art

  El cartell mostra l’organització de les diferents seccions de la Biblioteca i la composició del fons en aquells moments: secció bibliogràfica, departament de revistes d’art, repertori fotogràfic, amb més de 100.000 imatges, i el Gabinet de Gravats i Dibuixos, amb més de 60.000 exemplars.

   

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L'any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en què torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1934 Sala de fitxers i sala de lectura

  Dues sales de la Biblioteca al Poble Espanyol.

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L'any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en què torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1934 Sala de fitxers i sala del repertori fotogràfic

  Dues sales més de la Biblioteca al Poble Espanyol.

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en què torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1934 Sala de lectura

  La sala de lectura de la Biblioteca al Poble Espanyol.

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en què torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1934 Dipòsit de llibres de gran format

  El dipòsit de llibres de la Biblioteca al Poble Espanyol.

   

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en què torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1935 Coberta del Butlletí dels Museus d’Art, febrer de 1935

  Esteve Cladellas publica al Butlletí dels Museus d’Art un extens article sobre les noves instal·lacions de la Biblioteca i del Gabinet de Dibuixos amb moltes fotografies, precedit d’una síntesi de la seva història, que ha estat fonamental per conèixer el centre i ha esdevingut la base d’estudis posteriors.

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en que torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1936 Segell de la “Biblioteca d’Art de la Comissaria de Museus”

  La Generalitat dissol la Junta de Museus de Barcelona i crea la Comissaria General de Museus. Els museus passen a ser regits per Pere Coromines, comissari-director dels Museus.

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en que torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1936 Trasllat del patrimoni artístic i bibliogràfic a Olot, amb motiu de la Guerra Civil.

  Amb l’inici de la Guerra Civil s’evidencia la necessitat de protegir i salvaguardar el patrimoni, per la qual cosa el Govern de Catalunya acorda traslladar a Olot les col·leccions reunides al museu.

  La Biblioteca, ara anomenada “Biblioteca d’Art de la Comissaria de Museus”, viatja a Olot juntament amb les obres d’art entre octubre i desembre d’aquest any. Queda instal·lada al primer pis de la casa Solà-Morales, juntament amb les oficines de la Comissaria de Museus.

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en que torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1936 Arribada dels camions a la Casa Solà-Morales a Olot

  En aquest emplaçament va quedar instal·lada la Biblioteca durant el període de la Guerra Civil.

   

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en que torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1936 Façana de la Casa Solà-Morales a Olot

  Vista frontal de la casa on queda instal·lada la Biblioteca durant la Guerra Civil.

   

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en que torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1936 Sala de dipòsit a la Casa Solà-Morales a Olot

  Sala on es dipositaven els llibres durant el període de la Guerra Civil.

   

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en que torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1936 Dipòsit de llibres de gran format a la Casa Solà-Morales a Olot

  Sala de dipòsit per a llibres de gran format durant el període de la Guerra Civil.

   

 • 1934-1943 Poble Espanyol - Olot - Poble Espanyol

  L’any 1934 la Biblioteca s’inaugura al Casal de la Junta de Museus al Poble Espanyol. L’any 1936 viatja a Olot, junt amb el patrimoni artístic i documental, i queda instal·lada a la Casa Solà-Morales fins a l’any 1939, moment en que torna a les dependències del Poble Espanyol.

   

  1936 Francesc Font, auxiliar de la Biblioteca

  Imatge de Francesc Font treballant a una sala de la Casa Solà-Morales, a Olot, durant el període de la Guerra Civil.

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1944 La Biblioteca a l’antic Arsenal, seu del Museu d’Art Modern, a la Ciutadella

  La Biblioteca està situada al primer pis. Vista del vestíbul i sala de fitxers. Després de la Guerra Civil es perd el sentit unitari que havien tingut els museus de Barcelona fins aquests moments. La Biblioteca depèn ara de l’Ajuntament de Barcelona i s’anomena Biblioteca de los Museos de Arte de Barcelona. La directora de la Biblioteca és, en aquest moment, Aurora Díaz-Plaja.

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1944 Dipòsit de la Biblioteca de l’antic Arsenal de la Ciutadella

  L’antic Arsenal esdevé la seu del Museo de Arte Moderno i de la Biblioteca de los Museos de Arte de Barcelona. Els llibres hi estaven ordenats en cinc seqüències, segons el format.

   

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1945 Primers fulls del primer llibre de registre de lectors

  Aquest llibre recull dues etapes, la primera entre 1945 i 1969, amb 334 lectors amb carnet de la Biblioteca, i una segona, entre 1979 i 1988, amb 1.370.

  Frederic-Pau Verrié, que va organitzar aquest servei, té el número 1. Els conservadors dels museus formen part dels lectors amb carnet, però també professors i estudiants de la universitat i personalitats del món de l’art i la cultura d’aquells moments. 

   

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1946-1947 Carnets de la Biblioteca de Josep Francesc Ràfols i Antoni Tàpies (números 100 i 62)

  Aquests dos carnets de lector són representatius dels usuaris de la Biblioteca en aquests anys. Un correspon a Josep Francesc Ràfols Fontanals, catedràtic de l’Escola d’Arquitectura i historiador de l’art, i l’altre a un joveníssim Antoni Tàpies, en la seva etapa de formació.

   

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1948-1985 L’any 1948 Joan Ainaud de Lasarte és nomenat director dels Museus d’Art

  També és nomenat cap de la Unitat Operativa dels Museus Municipals i secretari de la Junta de Museus. La seva llarga trajectòria al front dels museus de Barcelona va impulsar decisivament la Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona, i en concret la política d’adquisicions que, en aquests anys, va passar de 8.000 exemplars a més de 80.000.

   

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1955 Ex-libris de la Biblioteca, fet per Enric Cristòfol Ricart

  Aquest any s’organitza la secció d’ex-libris. L’Ajuntament de Barcelona convoca un concurs d’ex-libris per a la Biblioteca, amb dos premis de 2.500 pessetes als dos millors, un en tècnica d’aiguafort i l’altre en punta seca. Un dels guanyadors és Enric Cristòfol Ricart i la seva obra és la que es reprodueix per a ús de la Biblioteca.

  Altres artistes que participen en aquesta convocatòria són Francesc d’Assís Galí i Joan Colom, entre d’altres.

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1970 Sala de treball del personal a la seu del Museu d’Art Modern, al Parc de la Ciutadella

   

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1974 Sala de treball del personal a la seu del Museu d’Art Modern, al Parc de la Ciutadella

   

   

   

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  Cap a 1980 Rosa Granés

  Va ser bibliotecària des dels anys 60 i directora de la Biblioteca fins a l’any 1983.

   

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1982 Fullet editat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona

  Es va fer un desplegable en català i un fullet bilingüe català-castellà.

   

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1985 Margarida Messeguer

  Bibliotecària i directora de la Biblioteca des de 1983 fins al desembre de 1985, moment en què la substituirà l’actual directora, Rosa Reixats.

 • 1944-1986 Retorn a la Ciutadella

  L’any 1944 la Biblioteca torna a la Ciutadella com a Biblioteca dels Museus d’Art de Barcelona. En aquest moment és una biblioteca municipal especialitzada. D’aquest període cal subratllar la important tasca de qui aleshores i fins a l’any 1985 va ser el director dels Museus d’Art, Joan Ainaud de Lasarte. Joan Ainaud dóna en aquests anys un gran impuls a les adquisicions, que passen de 8.000 a 80.000 exemplars.

   

  1982 Sala de lectura

  Imatge treta del fullet editat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

   

 • 1987-1990 De la Ciutadella a la Casa de la Caritat

  Amb la creació del Parlament de Catalunya l’any 1980 i la publicació del nou Pla de Museus de l’Ajuntament de Barcelona l’any 1984, es planteja el trasllat provisional de la Biblioteca des de la Ciutadella a la Casa de la Caritat. La Biblioteca restarà en aquest emplaçament des de 1987 i fins l’any 1990, data en la qual s’integra al nou projecte de creació del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

   

  1987 Obres de la instal·lació de la Biblioteca a la Casa de la Caritat

  L’edifici de l’antiga impremta de la Diputació de Barcelona, al Pati de les Dones de la Casa de la Caritat. Era una seu provisional, mentre s’esperava el trasllat definitiu de la Biblioteca al Convent dels Àngels.

  Amb la creació del Parlament de Catalunya l’any 1980 i la necessitat d’espai per a les seves dependències a la Ciutadella, es començarà a plantejar la possibilitat d’una nova ubicació per a la Biblioteca.

  El 1984 l’Ajuntament de Barcelona publica el Pla de Museus, dins del qual s’inclou la instal·lació de la Biblioteca a l’antic Convent dels Àngels. 

   

 • 1987-1990 De la Ciutadella a la Casa de la Caritat

  Amb la creació del Parlament de Catalunya l’any 1980 i la publicació del nou Pla de Museus de l’Ajuntament de Barcelona l’any 1984, es planteja el trasllat provisional de la Biblioteca des de la Ciutadella a la Casa de la Caritat. La Biblioteca restarà en aquest emplaçament des de 1987 i fins l’any 1990, data en la qual s’integra al nou projecte de creació del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

   

  1987 Arribada dels llibres als nous magatzems

  Els llibres es porten als magatzems de la Casa de la Caritat.

   

 • 1987-1990 De la Ciutadella a la Casa de la Caritat

  Amb la creació del Parlament de Catalunya l’any 1980 i la publicació del nou Pla de Museus de l’Ajuntament de Barcelona l’any 1984, es planteja el trasllat provisional de la Biblioteca des de la Ciutadella a la Casa de la Caritat. La Biblioteca restarà en aquest emplaçament des de 1987 i fins l’any 1990, data en la qual s’integra al nou projecte de creació del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

   

  1988-1990 Sala de lectura de la Biblioteca

  A la Casa de la Caritat, els fitxers de la sala de lectura són els mateixos que han acompanyat la Biblioteca des dels seus inicis fins a l’actualitat.

   

   

 • 1987-1990 De la Ciutadella a la Casa de la Caritat

  Amb la creació del Parlament de Catalunya l’any 1980 i la publicació del nou Pla de Museus de l’Ajuntament de Barcelona l’any 1984, es planteja el trasllat provisional de la Biblioteca des de la Ciutadella a la Casa de la Caritat. La Biblioteca restarà en aquest emplaçament des de 1987 i fins l’any 1990, data en la qual s’integra al nou projecte de creació del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

   

  1988-1990 L’Equip de la Biblioteca durant les tasques de trasllat

  L’equip de la Biblioteca que va organitzar el trasllat de la Casa de la Caritat al Convent de Sant Agustí.

   

   

   

 • 1987-1990 De la Ciutadella a la Casa de la Caritat

  Amb la creació del Parlament de Catalunya l’any 1980 i la publicació del nou Pla de Museus de l’Ajuntament de Barcelona l’any 1984, es planteja el trasllat provisional de la Biblioteca des de la Ciutadella a la Casa de la Caritat. La Biblioteca restarà en aquest emplaçament des de 1987 i fins l’any 1990, data en la qual s’integra al nou projecte de creació del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

   

  1991 Notícia de premsa

  S’anuncia la nova ubicació de la Biblioteca a l’antic Convent de Sant Agustí.

  Amb la promulgació de la Llei de Museus de 1990, la Biblioteca deixa de ser una biblioteca municipal especialitzada i queda integrada al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Es constitueix el patronat del Museu Nacional i s’aprova la instal·lació provisional de la Biblioteca a la segona planta de l’antic convent de Sant Agustí, tot esperant el trasllat definitiu al Palau Nacional de Montjuïc. La Biblioteca passa a formar part d’un nou projecte museístic.

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1992 Façana de l’antic convent de Sant Agustí

  Al carrer de Comerç, hi ha la nova seu de la Biblioteca fins al mes de desembre de 2004.

   

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1992 Les autoritats presidint l’acte inaugural

  Inauguració de la Biblioteca al convent de Sant Agustí: Pere Duran Farell, president del Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya; Oriol Bohigas, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona; Eduard Carbonell, director general del Patrimoni de la Generalitat; Ramon Guardans, vicepresident del Museu Nacional, i Xavier Barral, director del Museu Nacional.

  El dia 19 de març s’inaugura la nova seu de la Biblioteca, que passa a anomenar-se Biblioteca General d’Història de l’Art.

   

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1992-2004 Taulell d’informació a la sala de lectura

  Taulell informatiu de la Biblioteca al convent de Sant Agustí.

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1992-2004 Punts de lectura i fitxers

  La sala de la Biblioteca al convent de Sant Agustí.

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1992-2004 Passadís d’accés als dipòsits i despatxos

  Passadís de la Biblioteca al convent de Sant Agustí.

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1992-2004 Dipòsit de llibres

  Dipòsit de la Biblioteca al convent de Sant Agustí.

   

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  1992

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1992 Tríptic

  Editat amb motiu de la inauguració de la Biblioteca al convent de Sant Agustí.

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1993 Actes de la pre-conferència de biblioteques d’art

  Celebrades en el marc del 59è Congrés de la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques), organitzades per la mateixa IFLA, el grup de bibliotecaris d’art de Catalunya i el Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1997 Actes del V Encuentro de Bibliotecas de Arte de España y Portugal

  Celebrat a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, a València.

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1998 Actes del VI Encuentro de Bibliotecas de Arte de España y Portugal

  Celebrat al Museu Nacional d'Art de Catalunya, l’abril de 1998.

   

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1998 Conferència al Museu Nacional d'Art de Catalunya

  Conferència celebrada dins el marc del VI Encuentro de Bibliotecas de Arte de España y Portugal,  al Museu Nacional, l’abril de 1998.

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  1999 Actes del VII Encuentro de Bibliotecas de Arte de España y Portugal

  Celebrat al Centro Cultural Conde Duque, a Madrid, l’abril de 1999.

   

 • 1992-2004 Convent de Sant Agustí

  L’any 1992 la Biblioteca s’instal·la de forma provisional al Convent de Sant Agustí com a Biblioteca General d’Història de l’Art. En aquests moments inicia una intensa etapa de participació en l’organització de congressos i jornades de caràcter internacional. L’any 2004 es prepara el trasllat al Palau Nacional, seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

  2004 Preparació del trasllat dels llibres en capses

  El 30 de juny de 2004 es tanca el servei al públic al convent de Sant Agustí, per tal de preparar-ne el trasllat a les noves instal·lacions del Palau Nacional.

  El mes de novembre de 2004 comença el trasllat cap a Montjuïc, que finalitzarà el 14 de desembre. Es transporten 2.364 caixes de llibres, més 37.500 carpetes de petits catàlegs d’exposicions i 28 arxivadors d’arxiu de premsa amb 14.000 carpetes.

   

 • 2005-2013 Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional de Montjuïc

  La Biblioteca reobre el servei al públic el dia 17 de gener de 2005 a la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Rebrà el nom de Biblioteca del MNAC.

  En relació amb els ingressos, es destaquen els comodats de la biblioteca-arxiu de la Sala Parés i part del fons de la Biblioteca de Joan Josep Tharrats.

  L’any 2007 s’adquireix part de la Biblioteca Puig i Cadafalch.

  La informatització del catàleg manual passa a ser el projecte prioritari. El mes de novembre de 2005 es signa un conveni amb la Fundación Telefonica, que permet fixar la data de febrer de 2010 com a finalització d’aquest projecte.

   

  2005 Notícies de premsa

  La premsa anuncia l’obertura de la Biblioteca a la nova seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Palau Nacional de Montjuïc.

  La Biblioteca reobre el servei al públic el dia 17 de gener. La sala de lectura inclou 54 punts de lectura, que disposen de connexions per a Pc’s portàtils, així com connexió a internet Wi-Fi i sis terminals PC que permeten accedir al catàleg en línia de la Biblioteca, a bases de dades i a Internet.

   

 • 2005-2013 Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional de Montjuïc

  La Biblioteca reobre el servei al públic el dia 17 de gener de 2005 a la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Rebrà el nom de Biblioteca del MNAC.

  En relació amb els ingressos, es destaquen els comodats de la biblioteca-arxiu de la Sala Parés i part del fons de la Biblioteca de Joan Josep Tharrats.

  L’any 2007 s’adquireix part de la Biblioteca Puig i Cadafalch.

  La informatització del catàleg manual passa a ser el projecte prioritari. El mes de novembre de 2005 es signa un conveni amb la Fundación Telefonica, que permet fixar la data de febrer de 2010 com a finalització d’aquest projecte.

   

  2005 Sala de lectura

  Punts de lectura i prestatgeries amb els llibres de lliure accés, a la nova seu del Museu Nacional.

  La sala inclou 54 punts de lectura, que disposen de connexions per a Pc’s portàtils, així com connexió a internet Wi-Fi i sis terminals PC que permeten accedir al catàleg en línia de la Biblioteca, a bases de dades i a Internet.

   

 • 2005-2013 Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional de Montjuïc

  La Biblioteca reobre el servei al públic el dia 17 de gener de 2005 a la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Rebrà el nom de Biblioteca del MNAC.

  En relació amb els ingressos, es destaquen els comodats de la biblioteca-arxiu de la Sala Parés i part del fons de la Biblioteca de Joan Josep Tharrats.

  L’any 2007 s’adquireix part de la Biblioteca Puig i Cadafalch.

  La informatització del catàleg manual passa a ser el projecte prioritari. El mes de novembre de 2005 es signa un conveni amb la Fundación Telefonica, que permet fixar la data de febrer de 2010 com a finalització d’aquest projecte.

   

  2005 Taulell d’informació de la Biblioteca a la nova seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

   

 • 2005-2013 Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional de Montjuïc

  La Biblioteca reobre el servei al públic el dia 17 de gener de 2005 a la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Rebrà el nom de Biblioteca del MNAC.

  En relació amb els ingressos, es destaquen els comodats de la biblioteca-arxiu de la Sala Parés i part del fons de la Biblioteca de Joan Josep Tharrats.

  L’any 2007 s’adquireix part de la Biblioteca Puig i Cadafalch.

  La informatització del catàleg manual passa a ser el projecte prioritari. El mes de novembre de 2005 es signa un conveni amb la Fundación Telefonica, que permet fixar la data de febrer de 2010 com a finalització d’aquest projecte.

   

  2005 Vista parcial de les pintures murals de l’artista Joan Colom

  Decoren la sala de lectura de la Biblioteca, situada a l’antic Saló de Te del Palau Nacional. 

   

 • 2005-2013 Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional de Montjuïc

  La Biblioteca reobre el servei al públic el dia 17 de gener de 2005 a la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Rebrà el nom de Biblioteca del MNAC.

  En relació amb els ingressos, es destaquen els comodats de la biblioteca-arxiu de la Sala Parés i part del fons de la Biblioteca de Joan Josep Tharrats.

  L’any 2007 s’adquireix part de la Biblioteca Puig i Cadafalch.

  La informatització del catàleg manual passa a ser el projecte prioritari. El mes de novembre de 2005 es signa un conveni amb la Fundación Telefonica, que permet fixar la data de febrer de 2010 com a finalització d’aquest projecte.

   

  2005 Armaris compactes

  Armaris compactes als dipòsits de la nova seu, al soterrani del Palau Nacional.

   

 • 2005-2013 Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional de Montjuïc

  La Biblioteca reobre el servei al públic el dia 17 de gener de 2005 a la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Rebrà el nom de Biblioteca del MNAC.

  En relació amb els ingressos, es destaquen els comodats de la biblioteca-arxiu de la Sala Parés i part del fons de la Biblioteca de Joan Josep Tharrats.

  L’any 2007 s’adquireix part de la Biblioteca Puig i Cadafalch.

  La informatització del catàleg manual passa a ser el projecte prioritari. El mes de novembre de 2005 es signa un conveni amb la Fundación Telefonica, que permet fixar la data de febrer de 2010 com a finalització d’aquest projecte.

   

  2007 Rosa Reixats, directora de la Biblioteca

  És la directora de la Biblioteca des del mes de gener de 1986 fins a 2009.

   

   

   

 • 2005-2013 Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional de Montjuïc

  La Biblioteca reobre el servei al públic el dia 17 de gener de 2005 a la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Rebrà el nom de Biblioteca del MNAC.

  En relació amb els ingressos, es destaquen els comodats de la biblioteca-arxiu de la Sala Parés i part del fons de la Biblioteca de Joan Josep Tharrats.

  L’any 2007 s’adquireix part de la Biblioteca Puig i Cadafalch.

  La informatització del catàleg manual passa a ser el projecte prioritari. El mes de novembre de 2005 es signa un conveni amb la Fundación Telefonica, que permet fixar la data de febrer de 2010 com a finalització d’aquest projecte.

   

  2005-2010 Conveni de Patrocini entre Fundación Telefonica i el Museu Nacional d'Art de Catalunya

  Es signa un conveni de patrocini amb Fundación Telefonica el dia 20 de desembre de 2005, per a la informatització del catàleg manual retrospectiu de la Biblioteca.

  Signa per part de Fundación Telefonica, Javier Nadal, Vicepresident executiu de Fundación Telefonica i Director General de Relacions Institucionals i Fundació de Telefónica, i per part del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Narcís Serra, President del Patronat del Museu Nacional.

  La signatura d’aquest conveni marca un punt d’inflexió molt important per a la Biblioteca, ja que suposa l’automatització completa dels seus fons. La primera fase (fins desembre de 2006) permet accedir als registres de llibres, i la segona (fins febrer de 2010), als fons totals: llibres, revistes i reserva.

   

   

   

   

 • 2005-2013 Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional de Montjuïc

  La Biblioteca reobre el servei al públic el dia 17 de gener de 2005 a la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Rebrà el nom de Biblioteca del MNAC.

  En relació amb els ingressos, es destaquen els comodats de la biblioteca-arxiu de la Sala Parés i part del fons de la Biblioteca de Joan Josep Tharrats.

  L’any 2007 s’adquireix part de la Biblioteca Puig i Cadafalch.

  La informatització del catàleg manual passa a ser el projecte prioritari. El mes de novembre de 2005 es signa un conveni amb la Fundación Telefonica, que permet fixar la data de febrer de 2010 com a finalització d’aquest projecte.

   

  2013 Biblioteca Joaquim Folch i Torres

  Amb motiu del 50è aniversari de la mort de Joaquim Folch i Torres, des del 30 de setembre, la Biblioteca duu el seu nom.