1888 Biblioteca

1888 Cartell oficial de l'Exposició Universal