Missió i estratègia

 • Missió i estratègia

  El Museu Nacional d’Art de Catalunya, com a ens públic, potencia l’ús social i educatiu per esdevenir un espai de coneixement, debat, vincle social i participació, i posa el coneixement, la col·lecció i els recursos al servei del públic. El museu té la voluntat de mostrar l’expressió artística catalana sense límits cronològics i, alhora, generar nou coneixement, fruit de la recerca i el treball amb altres institucions.

  La programació del museu, en la seva vocació de servei públic, està enfocada a l’obertura a nous públics; l’impuls del coneixement i la recerca, i una major projecció nacional i internacional de la institució. Actualment estem preparant l'estratègia 2019-2022 que presentarem el primer trimestre de 2019.

  El març de 2013, els òrgans de govern del Museu Nacional d’Art de Catalunya han aprovat el document Estratègia 2017 (pdf - 1,2 Mb), que defineix els eixos en els quals se centra l’estratègia del museu per als propers anys.

  • Social: un museu per a tothom
  • La col·lecció: la raó de ser
  • Coneixement i recerca: de l'expertesa a la difusió
  • Nacional: un museu de tots
  • Internacional: el museu al món
  • Gestió i organització: un museu eficient i sostenible

   

  Estratègia 2017 abreujat (pdf - 0,9 Mb) (versió curta)

  Entrevista a Pepe Serra, a SER Catalunya: "Hem d'acostar el Museu Nacional a la ciutat" (11 min)

   

 • Social

  Un museu per a tothom

   

  El museu, un espai social de coneixement i de participació per a audiències múltiples. Ara és l'hora del públic:

  • Incrementar la rendibilitat social del museu i esdevenir un museu dinàmic i obert a tothom, on la visita sigui una experiència de qualitat
  • Incrementar el nombre de visitants i augmentar la diversificació de públics
  • Promoure el coneixement i gaudi de l'art a través de les col·leccions i els programes
  • Estendre l'estratègia digital a tots els àmbits del museu i potenciar les xarxes socials i la participació
  • Assolir l'accessibilitat universal
  • Impulsar la Responsabilitat Social (RS)

   

   

 • La col·lecció

  La raó de ser

   

  La col·lecció és la raó de ser del museu. Potenciar-la al màxim en tots els vessants -científic, expositiu i comunicatiu- és estratègic per al museu:
  • Dotar el museu de rellevància a partir de les col·leccions de més singularitat i notorietat, especialment la d'art romànic
  • Esdevenir el centre de referència per al coneixement, la comprensió i la difusió del modernisme
  • Construir relats nous sobre l'art català en el context internacional
  • Oferir un relat complet del segle XX, sense límits cronològics, i que integri les diferents disciplines com el cinema, la fotografia, l'arquitectura, el còmic o l'art digital
  • Esdevenir un lloc per a la creació
  • Incrementar l'accessibilitat de les col·leccions tot garantint la conservació, documentació i restauració de les obres d'art i la preservació per a les generacions futures
  • Realitzar una política activa d'increment de les col·leccions

   

   

   

   

 • Coneixement i recerca

  De l'expertesa a la comunicació

   

  El museu, espai de coneixement, que genera recerca i la difon per a enriquiment del saber col·lectiu:

  • Creació del Centre d'Estudis i Recerca
  • Generació de nou coneixement fruit de la recerca de l'art català
  • Impuls de la biblioteca i l'arxiu
  • Incorporació de les TICs en tots els programes de coneixement del museu
  • Foment del debat i la reflexió amb el sector professional dels museus
 • Nacional

  Un museu de tots

   

  El Museu Nacional, articulador dels museus d'art de Catalunya i el museu de tots:

  • Exercir de capçalera dels museus d'art de Catalunya
  • Impulsar l'estudi i la difusió del patrimoni artístic de Catalunya
  • Incrementar el nombre de visitants de tot Catalunya al museu
  • Guanyar legitimitat com a referent cultural del país gràcies a un major ús social
    
 • Internacional

  El museu al món

   

  Projecció internacional del museu i de l'art català:

  • Ampliar la projecció del museu i de l'art català al món
  • Establir acords i projectes de col·laboració amb museus internacionals
  • Elaborar una estratègia per al sector turístic
 • Gestió i organització

  Un museu eficient i sostenible

   

  Orientar el model econòmic i de gestió del museu a l'excel·lència que garanteixi la màxima eficiència, eficàcia i sostenibilitat en l'ús dels recursos:

  • Desplegar un nou model organitzatiu orientat a la qualitat i la innovació
  • Incrementar el grau d'autofinançament, amb polítiques que afavoreixin l'increment dels ingressos propis
  • Continuar amb el desplegament de sistemes de sostenibilitat mediambiental i el pla de reducció de consum energètic
  • Aplicar una estratègia general dels sistemes d'informació i dotar el museu d'un sistema tecnològic adequat a les necessitats actuals
  • Obtenir la certificació de Responsabilitat Social RSC-10
  • Dotar el museu de nous espais dins el recinte de Montjuïc que li permetin dur a terme la nova missió i els nous objectius