Patrocini, mecenatge i projectes cofinançats

Patrocini, mecenatge i projectes cofinançats

Gràcies a la col·laboració d'empreses, fundacions, particulars i projectes cofinançats amb la Unió Europea, el Museu Nacional finança els seus programes i les seves activitats. De manera complementària també rep les aportacions de les administracions públiques i es finança amb altres ingressos propis, com ara les entrades o ingressos derivats de l'acció comercial. Així, empreses, fundacions i particulars s'associen a programes i projectes del museu per entrar a formar-ne part de manera activa.

Pepe Serra

Paraules del director

Col·laborar amb el Museu Nacional és ser partícip de la projecció i el desenvolupament d'un museu obert, que compta amb les col·leccions més importants d'art català, que es projecta internacionalment i articula els museus d'art de Catalunya. Un museu compromès amb una gestió eficient i sostenible.

El Museu Nacional necessita i desitja la col·laboració de les empreses i la societat civil,  perquè juntament amb les institucions públiques puguem desplegar un programa ampli al servei del patrimoni i de la societat.

Gràcies per ajudar-nos.

Patrocini i empreses

Voleu ser patrocinadors?

El vostre suport ens permet compartir les nostres col·leccions i els programes amb milers de visitants cada any, desvetllar el seu interès per l’art, acompanyar-los en la descoberta dels fons del museu o permetre’n la restauració.

Amics del Museu

Voleu ser Amics del Museu Nacional?

Sentiu-vos part d'un gran museu i participeu en la difusió d'un patrimoni artístic de primera línia. Gaudiu d'activitats singulars i úniques a l'entorn d'aquesta col·lecció.

Patrocini

Voleu fer un llegat o un donatiu?

Sabíeu que algunes de les obres del museu procedeixen de donacions o de dacions en pagament d'impostos, o fins i tot han ingressat fruit d'una subscripció popular?

Aquestes són altres possibilitats que teniu de col·laborar amb nosaltres.