Responsabilitat social i ambiental

Responsabilitat social i ambiental

Print

El Museu Nacional es planteja la relació amb la societat i, en particular, amb els seus usuaris, els proveïdors, els patrocinadors i altres museus i institucions culturals, compromès amb el desenvolupament de l'entorn i la responsabilitat amb el medi ambient, més enllà del que marquen les lleis.

Essent conseqüents amb la política de responsabilitat social (pdf - 688 Kb) i un Codi ètic (pdf - 617 Kb), volem integrar polítiques i sistemes de gestió en els àmbits econòmic, social i mediambiental satisfactoris per a tots els agents implicats: societat, administracions públiques, usuaris i clients, altres museus, col·laboradors i proveïdors, patrocinadors, personal del museu d’art. Consulteu les nostres actuacions en la Memòria de Responsabilitat Social 2017 (pdf - 3,36 Mb), en l'article a Quorum: El Museu Nacional d’Art de Catalunya i la responsabilitat social corporativa i al programa de TV3 Valor afegit (11/03/2015).

El Museu Nacional va obtenir el certificat de Responsabilitat Social (IQNet SR10), sent la primera institució cultural, pública i museu de l'Estat a obtenir-lo. L'acte de lliurament es va celebrar el desembre de 2013 i va comptar amb la participació de Christian Felber, que va oferir una conferència sobre l'economia del bé comú (vídeo). Amb data 27 de juliol de 2019 hem renovat el certificat de Responsabilitat Social (IQNet SR10) per tres anys més.

A banda del formulari general de Contacte, també podeu adreçar els vostres suggeriments i les vostres queixes a [email protected], per temes relacionats amb Responsabilitat Social, i a [email protected], per temes relacionats amb Medi Ambient.

Així mateix, al museu trobareu disponibles al taulell d'informació el full de suggeriments i sol·licitud d'informació, i el full de reclamació oficial de la Generalitat de Catalunya.

Totes les comunicacions seran contestades a la màxima celeritat, i, segons la complexitat de la consulta, en un termini màxim de 20 dies.

Així mateix, com a responsables de la conservació del patrimoni, tenim el compromís de treballar cap a una societat millor, a través d'una política ambiental. Per això, hem implantat un Sistema de Gestió Ambiental que ens permet desenvolupar la nostra activitat amb el màxim respecte per l’entorn i minimitzar-ne l’impacte sobre el medi ambient. La Declaració Ambiental recull la diagnosi i el pla d’acció anual del museu que es basa en la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua, d’acord amb la norma ISO 14.001, obtinguda el juliol de 2011, i el Reglament Europeu EMAS, certificació que el museu ha assolit el gener de 2012.

El museu assumeix els principis de la Carta mundial del turisme sostenible +20 i, per això, ha adoptat la Política de turisme responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l'adhesió BIOSPHERE.

Com estalviem energia? (Issuu)

 

logotips RSC i mediambient

 

Bones pràctiques ambientals des del museu

El Museu Nacional és la primera entitat cultural a Catalunya que ha posat en pràctica un pla d’ambientalització en matèria de residus. El Manual de Gestió de Residus, d’ús intern, té com a prioritat la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus en tots els àmbits. Els principis de la Declaració ambiental es basen en:

  • Establir un procés de millora contínua de la gestió ambiental amb la dotació de recursos necessària.
  • Conèixer i acomplir les normatives i els requisits legals presents i futurs, i d’altres que l’organització subscrigui.
  • Informar, formar i sensibilitzar el personal per incorporar els criteris de sostenibilitat en totes les activitats.
  • Difondre i fomentar, entre els proveïdors, col·laboradors i públic, les polítiques ambientals del museu.
  • Utilitzar de manera eficient els recursos naturals, les matèries primeres i l’energia, i fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus com a prevenció de la contaminació.

Declaració ambiental 2020 (Issuu)

Declaració ambiental 2019 (Issuu)

Declaració ambiental 2018 (Issuu)

Declaració ambiental 2017 (Issuu)

Declaració ambiental 2016 (Issuu)

Declaració ambiental 2015 (Issuu)

Declaració ambiental 2014 (Issuu)

Declaració ambiental 2013 (Issuu)

Declaració ambiental 2012 (Issuu)

Manual de bones pràctiques (Issuu)

Declaració ambiental 2011(Issuu)

Declaració ambiental 2010 (Issuu)

 

Per saber-ne més, consulteu el blog del museu.