Memòria d'activitats i informació estadística

Memòria d'activitats i informació estadística

Print

Memòries anuals: un recull de l'activitat i la vida del museu i, alhora, una eina de reflexió per tirar endavant nous reptes i objectius.

Detall de les intervencions a la col·lecció, de les exposicions, nous ingressos i préstecs, activitats i projectes educatius, accions de comunicació i màrqueting, dades de visitants, compromisos mediambientals i memòria econòmica.

Resum memòries

2020

2019

Memòria 2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

 

2013

 

 

2012

  

 

2011

 

 

2010

 

Memòries de responsabilitat social

2017

2016

2015

2014

2013

Dades de públic

Informe de dades de públic 2020

Informe de dades de públic 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Memòries completes

2019

2017

2016

2014

 

 

2013

 

 

2012

  

 

2011

 

 

Informe auditoria 2014 (pdf 14,8 Mb)

Informe auditoria 2013 (pdf 3,4 Mb)