Organització

Organització

Print

El Museu Nacional d'Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, constituït per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i, des de 2005, per l'Administració General de l'Estat. 

Es regeix pels estatuts aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625, de 3.5.2006) i  modificats per Acord del Govern GOV 151/2016, de 22 de novembre de 2016 (DOGC núm. 7254, de 24.11.2016)

Política de Transparència del Museu Nacional (pdf)

 

Patronat

El Patronat és l'òrgan màxim de govern del museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Composició del Patronat

President

 • Joan Oliveras i Bagués

Vicepresidents

 • Àngels Ponsa i Roca
 • Joan Subirats Humet

Vocals

 • Isak Andic
 • Iolanda Batallé Prats
 • Octavi Bono i Gispert
 • Helena Cambó i Mallol
 • Jordi Carulla i Font
 • Marta Clari Padrós
 • Isidre Fainé i Casas
 • Elsa Ibar Torras
 • Dolores Jiménez Blanco
 • Carmen Jiménez Sanz
 • Francesc Xavier Marcé Carol
 • Dolors Portús i Vinyeta
 • Adriana Moscoso del Prado
 • Mercedes Roldán
 • Elisa Ros Barbosa
 • Eulàlia Serra Budallés
 • Ana Vallès Blasco
 • Lluís Baulenas i Cases
 • Rafael Villaseca Marco

Secretària

 • Anna Bernadàs i Mena

Director

 • Pepe Serra Villalba

Administrador

 • Víctor Magrans Julià

Organització

El Museu Nacional d’Art de Catalunya consta d’una direcció, una sotsdirecció-gerència, un cap de col·leccions i nou àrees d’organització (Coordinació de Col·leccions, Restauració i Conservació Preventiva, Registre i Exposicions; Estratègia, innovació i Transformació Digital; Marca i Desenvolupament; Mediació i Programació Cultural;  Serveis Jurídics i Secretaria General; Infraestructures i Serveis Generals; Serveis Econòmics i Recursos Humans). Compta també amb Premsa, Responsabilitat Social i Coordinació de Projectes i Seguretat. Preveu la creació d’un Centre de Documentació i Recerca.

L’organigrama actual ha estat aprovat pel Patronat l’1 de desembre de 2015.

Organigrama - pdf 96 Kb

Museu Nacional Art Catalunya | Organització