Projectes cofinançats per la Unió Europea: FEDER

Projectes cofinançats per la Unió Europea: FEDER

Print

Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és beneficiari del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 en operacions d’execució directa. Els projectes que s'impulsen són:

  • Reforma museogràfica de les sales de Renaixement i Barroc, Gòtic i Art Modern, i l’adequació de les sales de les col·leccions del museu en matèria de seguretat. Aquesta operació connecta amb el Pla de Museus 2030, impulsat pel Departament de Cultura, que permet programar operacions en museus de l’eix 6, dirigides a la conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural. L'objectiu és facilitar l’aproximació a l’art i al seu context mitjançant la renovació de la museografia de l’exposició permanent i un enriquiment del relat expositiu de bona part de les col·leccions del museu. La mirada se centra en el visitant i afavoreix una visita de qualitat al públic que convida a la descoberta del passat, a l’anàlisi de present i a la projecció del futur. També s’aplica una nova estratègia de conservació preventiva millorant al màxim el comportament medi ambiental, la seguretat del museu i l’espai de recepció dels visitants, per tal d’assegurar-ne una sostenibilitat i protecció eficient i una millor accessibilitat. La renovació museogràfica de l’exposició permanent comptarà també amb millores en l’estratègia de conservació preventiva de les obres d’art.
  • Digitalització i publicació en línia de les col·leccions del museu i la implementació d’una museografia interactiva a diferents sales de l’exposició permanent. L’Agenda Digital de Catalunya 2020, també impulsada per la Generalitat de Catalunya, és el marc estratègic de les operacions de l’eix 2, encaminades a reforçar les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la cultura electrònica. L’operació es desenvoluparà en dues línies: en primer lloc, l’ampliació de la digitalització dels fons del museu amb el fons fotogràfic de Pere Formiguera, amb peces de la col·lecció d’art romànic i amb obres en 3D, per tal d’incrementar el nombre d’obres que s’ofereixen a la ciutadania a través del catàleg en línia, i, en segon lloc,   la producció i la instal·lació de museografia interactiva a les sales, amb la voluntat d’oferir diverses capes de lectura a audiències múltiples i acostar i millorar l’experiència d'usuari. L’objectiu final és donar visibilitat i fer accessible el museu al major nombre possible de visitants, tant locals com internacionals, i incrementar l’ús públic de la col·lecció per a projectes de recerca, educatius i socials i permetre així, la generació de nous coneixements i continguts.
Beneficiari Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya
Prioritat d’inversió 6.3. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural
Despesa total de l’operació 1.208.618,79€
Despesa elegible 998.858,50€
Ajut FEDER 499.429,25€
Termini d’execució 2017-2021

 

Prioritat d’inversió                                                                          

2.3. Reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica
Despesa total de l’operació 514.250 €
Despesa elegible 425.000 €
Ajut FEDER 212.500 €
Termini d’execució 2018-2021