Història de la col·lecció

 • 1880

  Museu Provincial d’Antiguitats a la capella de Santa Àgata

   

  La capella de Santa Àgata és el primer lloc on es reuneixen peces de la col·lecció, fins que el 15 de març de 1880 s’inaugura com a seu del Museu Provincial d’Antiguitats. És el resultat de l’esforç de recuperació del patrimoni arqueològic i artístic durant la Renaixença.

 • 1891

  Museu Municipal de Belles Arts

   

  Inaugurat el 18 de gener en un dels palaus construïts amb motiu de l’Exposició Universal de 1888, a la Ciutadella, és seu de les exposicions internacionals de belles arts. Les obres contemporànies que s’hi adquireixen amb destinació al museu d’art són actualment a les sales dedicades a l’art dels segles xix i xx.

 • 1904-1915

  Museu d’Art i Arqueologia

   

  Ampliació del Palau de la Ciutadella per reunir-hi totes les col·leccions històriques i artístiques de propietat municipal. El nou Museu d’Art i Arqueologia s’inaugura el 7 de novembre de 1915.

 • 1907

  Creació de la Junta de Museus i descobriment de la pintura mural romànica

   

  La Junta de Museus desplega una activitat ingent sense la qual hauria estat impossible construir el futur Museu d’Art de Catalunya. El mateix any 1907 té lloc la famosa Missió a la Ratlla d’Aragó, amb Josep Puig i Cadafalch al capdavant, que dóna a conèixer definitivament les pintures romàniques de les esglésies dels Pirineus.

 • 1919 i 1923

  Arrencament i trasllat a Barcelona de les pintures murals romàniques

   

  Per evitar que els conjunts de pintura mural romànica acabin a l’estranger, com ja havia passat amb l’església romànica pirinenca de Mur –enviada a un museu dels Estats Units–, la Junta de Museus porta a terme una campanya exemplar d’adquisició i salvaguarda d’aquest patrimoni.

 • 1927-1929

  Construcció del Palau Nacional a la muntanya de Montjuïc, seu de l’Exposició Internacional de 1929

   

  Després d’un concurs públic iniciat el 1924, s’adjudica el projecte del Palau Nacional als arquitectes Eugenio P. Cendoya, Enric Catà i Pere Domènech i Roura. El 30 de juny de 1926 se’n col·loca la primera pedra i a l’octubre de l’any següent, la primera teula.

 • 1932

  Adquisició de la col•lecció de Lluís Plandiura

   

  Entre els nombrosos ingressos d’obres al museu en els tres primers decennis del segle xx, destaca la compra de la col·lecció de Lluís Plandiura, la més important del país. La integren 1.869 obres, principalment d’arqueologia, pintura i escultura.

 • 1931-1934

  Trasllat de les col•leccions des del parc de la Ciutadella al Palau Nacional i adequació d’aquest edifici per acollir-hi el Museu d’Art de Catalunya

   

  La urbanització de la muntanya de Montjuïc i els edificis que l’Exposició Internacional deixa buits permeten reorganitzar les col·leccions que fins aleshores es conservaven al museu de la Ciutadella. El Palau Nacional es destina a acollir el Museu d’Art de Catalunya.

 • 1934

  Inauguració del Museu d’Art de Catalunya

   

  A conseqüència dels Fets d’Octubre la inauguració prevista per al 7 d’octubre es posposa a l’11 de novembre, presidida pels militars que exerceixen accidentalment el poder a Catalunya. El nou museu comprèn un discurs global de l’art català.

   

  Inauguración oficial del Museo de Arte de Cataluña. La Vanguardia. 11/11/1934: 10.

  Inauguración oficial del Museo de Arte de Cataluña. La Vanguardia. 11/11/1934: 10.

 • 1936-1939

  La Guerra Civil

   

  Durant aquest període ingressen al museu obres de particulars, requisades o dipositades pels propietaris. Per preservar les col·leccions del museu dels bombardeigs, les obres es traslladen a Olot i Darnius entre l’octubre i el desembre de 1936.

 • 1937-1939

  Exhibició medieval d'art a París

   

  Una important selecció de les col·leccions medievals s’exposa al Jeu de Paume i després al castell de Maison Laffitte a París durant la Guerra Civil.

 • 1939

  El retorn de les col•leccions a Barcelona

   

  En tornar les obres a Barcelona la col·lecció es divideix en dos edificis: la medieval, renaixentista i barroca torna al Palau Nacional, seu del Museu d’Art de Catalunya, que reobre les sales entre l’agost de 1940 i el 12 de juny de 1942. La dels segles XIX i XX va al Palau de la Ciutadella, on el 5 de juny de 1945 s’inaugura el Museu d’Art Modern. En aquest edifici s’allotgen també la Biblioteca i el Gabinet Numismàtic de Catalunya.

 • 1940-1990

  El Museu d’Art de Catalunya i el Museu d’Art Modern

   

  Després de la guerra, els museus d’art passen a dependre de l’Ajuntament de Barcelona. N’és nomenat director Joan Ainaud de Lasarte, entre 1948 i 1985. De la seva prolífica tasca destaquen dues iniciatives crucials per als dos museus: les exposicions El arte románico (1961) i El modernismo en España (1969). Gràcies a ell també es remodelen les col·leccions de romànic (1972), gòtic (1981) i Renaixement i barroc (1985).

 • 1949

  Llegat de la col•lecció de Francesc Cambó

   

  Entre els nombrosos ingressos d’obres al museu destaca el llegat de la col·lecció de Francesc Cambó amb la dotació de pintures de grans mestres que completen les grans sèries medievals del Museu d’Art de Catalunya. És una de les aportacions rebudes de més valor i n’enriqueix notablement el fons d’art del Renaixement i barroc.

 • 1990-2004

  Creació del Museu Nacional d’Art de Catalunya

   

  La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus (DOGC núm. 1367, 14.11.90) reunifica el Museu d’Art de Catalunya, el Museu d’Art Modern, el Gabinet Numismàtic de Catalunya, el Gabinet de Dibuixos i Gravats i la Biblioteca d’Història de l’Art en un sol museu, i crea el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Un llarg procés de remodelació del Palau Nacional, per part de l’arquitecta italiana Gae Aulenti, porta el nou museu a obrir en tres fases: el 15 de desembre de 1995, la Secció d’Art Romànic; el 18 de juliol de 1997, la d’Art Gòtic i, finalment, el 16 de desembre de 2004, té lloc la inauguració completa del Museu Nacional d’Art de Catalunya, sota la direcció d'Eduard Carbonell. 

 • 2001-2006

  Estatuts del Museu Nacional d’Art de Catalunya

   

  El 12 de juny de 2001 s'aproven els estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya (DOGC núm. 3423, 4.7.2001). El 22 de febrer de 2005 un nou acord consagra l'entrada de l'Administració General de l'Estat en els òrgans de govern del museu (DOGC núm. 4362, 13.4.2005). El 14 de març de 2006 s’aproven els actuals estatuts del museu (DOGC núm. 4625, 3.5.2006). 

 • 2005-2014

  El Museu Nacional d’Art de Catalunya avui

   

  El 27 de maig de 2010 s’inaugura la remodelació de la sala d’art medieval gòtic. El 30 de juny de 2011 es reformula una nova presentació de la col·lecció d’art medieval romànic. El 2013, es canvia el vestíbul d’accés a l’edifici i la col·lecció. A mitjan 2014 es mostra la nova presentació d’Art Modern.

 • 2016

  Donació Antonio Gallardo

   

  Gràcies a la generositat d’Antonio Gallardo, al 2016 hi ha una de les donacions més importants en la història del museu, amb la inclusió d’obres mestres a la col·lecció, que provenen de la col·lecció Antonio Gallardo Ballart.

   

   

 • 2018

  Encarant el futur

   

  El gener del 2018, el museu va exposar un nou relat amb la nova presentació de Renaixement i Barroc.

   

   

  #RenaixementiBarroc

 • 2019

  La col·lecció d'art modern creix!

   

  El gener del 2019, el Museu Nacional d’Art de Catalunya estrena la nova presentació d'Art Modern, obre dues noves sales per a l’art de postguerra i segona avantguarda i incorpora tres noves obres de Picasso.

   

  #Avantguarda