Preparació del trasllat dels llibres en capses

Preparació del trasllat dels llibres en capses