Coberta del Butlletí dels Museus d’Art, febrer de 1935

Coberta del Butlletí dels Museus d’Art, febrer de 1935