Arribada dels camions a la Casa Solà-Morales a Olot

Arribada dels camions a la Casa Solà-Morales a Olot