Porta vidriera de quatre batents

Una gestió diferent del dolor | Porta vidriera de quatre batents

Porta vidriera de quatre batents

Porta vidriera de quatre batents

 

“La noció de causa és una projecció que fem en l’àmbit científic d’un tipus d’inferència pròpia de la nostra vida quotidiana. L’origen de les argumentacions causals són els raonaments pràctics, el mode que tenim d’observar que la nostra voluntat aconsegueix alterar cursos d’acció regulars. Traslladem al domini de la investigació científica esta forma de raonament per tal que ens resultin intel·ligibles les regularitats naturals que expressem matemàticament. Així, projectem un repertori conceptual antropomòrfic (…) Les ciencies socials són elaboracions refinades de les nostres pràctiques cognitives rutinàries.

 

Els conceptes de la història i les ciències socials no són pròpiament tals, és a dir, un conjunt d’elements units necessàriament; sinó més aviat representacions compostes que provoquen una il·lusió intel·lectiva, però que en realitat no són més que imatges genèriques (…) Aristòtil parla d’opinions.

 

Este repertori conceptual pot ser elaborat críticament (…) Allò distintiu de l’experiència humana no és l’altruisme o l’empatia, habituals en molts animals no humans, sinó la intencionalitat compartida, la capacitat d’establir normes susceptibles de deliberació”.

 

RENDUELES, César. En bruto

(Traducció pròpia)

 

 

 

 

 

Llegiu el pdf de l'àudio (25,2 Kb)

 

 

Obra: Porta vidriera de quatre batents. Frederic Vidal, cap a 1900. Fusta i vitrall «cloisonné».