Tetramorf

Tetramorf

Representació de quatre elements (del grec tetra –quatre- i morfos –forma-), que, en la iconografia cristiana, s’ha associat, des del segle VI, a les figures simbòliques dels quatre evangelistes. Veiem així l’home, de Mateu, l’àliga, de Joan, el brau, de Lluc, i el lleó, de Marc. Apareix sovint envoltant la imatge de la Maiestas Domini o Crist en Majestat.