Talla

Talla

En el camp de l’art, es tracta d’una escultura o decoració realitzades en materials petris i, especialment, en fusta. Mitjançant instruments tallants –principalment els formons i les gúbies– per realitzar els treballs d’incisió i de relleu, s’aconsegueix el volum i la forma desitjada.

En numismàtica, indica el nombre de monedes que es fabricaven amb una determinada massa de metall.