Traspàs

Traspàs

Procés mecànic d’execució escultòrica que consisteix en la còpia objectiva, per mitjà de diversos procediments, d’un model inicial sobre el seu suport definitiu, i que constituirà l’obra acabada.