Tinta neutra

Tinta neutra

S’aplica un color neutre i uniforme en les parts perdudes. El to és un compendi de tots els colors de l’obra i es percep d’un to més baix.