Tafetà

Tafetà

Ordre d’entrellaçament dels fils d’un teixit o tipus de lligat on el fil de trama passa per damunt del fil d’ordit. El tafetà o plana, anomenat també teixit senzill, és freqüent com a suport de la pintura sobre tela.