Tomografia

Tomografia

Imatge d’una secció transversal d’un objecte tridimensional, que s’aconsegueix processant, amb un programa informàtic, les radiografies preses prèviament durant una rotació de l’objecte. Ens dóna informació sobre les diferents parts que el componen, tant de dins com de fora.