Tècnica no destructiva

Tècnica no destructiva

També denominada prova no destructiva, fa referència a assaigs o proves realitzades sobre el material constitutiu d’una obra sense prendre cap mostra ni alterar de forma permanent les seves propietats físiques, químiques, mecàniques o dimensionals.