Teofania

Teofania

Paraula que deriva del grec i significa “aparició d’un déu”. En la iconografia cristiana, consisteix en una manifestació o visió de la divinitat, com les que centren les composicions dels absis, mobiliari d’altar o tantes portades de l’època romànica. Inclou tant la més freqüent figuració de la Maiestas Domini com d'altres on Crist ocupa un lloc central, com per exemple l’Adoració dels Mags o Epifania, que simbolitza la primera manifestació de la divinitat de Crist.