El bestiari en el romànic

El bestiari

El bestiari en el romànic

 

El bestiari en el romànic

Els animals són un dels elements més significatius de la iconografia medieval i el que simbolitzaven a l’època, un dels aspectes menys coneguts avui en dia. A partir del segle XII, els pensadors medievals van descobrir la natura com un camí per assolir el coneixement de totes les veritats i els animals es van convertir en exemples per al comportament humà. Una dimensió simbòlica es va afegir a la relació entre els humans i els animals, en què aquests darrers eren metàfores que explicaven veritats religioses.
A partir del segle XIII els bestiaris es popularitzen, fins i tot en els àmbits cortesans, i adquireixen una tendència moralitzant cada vegada més accentuada: ja no expliquen només veritats eternes, sinó també com s’ha de comportar la gent.

 

Podeu veure l'àlbum del museu dedicat al bestiari a Pinterest:

 

Follow Museu Nacional d'Art de Catalunya's board Bestiari on Pinterest.