La inèrcia medieval

Del gòtic al Renaixement: la coexistència de dues cultures
La inèrcia medieval. Tipologies i models visuals