Tríptic del Baptisme de Crist

Print
Ubicació: 
Sala 29
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Mestre de Frankfurt
Actiu a Anvers, darrer quart del segle XV – primer terç del segle XVI
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Descripció:

Les dimensions reduïdes d’aquest exemplar denoten el seu caràcter íntim, probablement presidint alguna capella familiar. La proliferació de retaules portàtils per a ús privat es mantenia des del període gòtic com una tipologia paral·lela a les grans produccions que acompanyaven la litúrgia pública. Al centre, hi apareix el Baptisme de Crist, a la porta esquerra sant Miquel pesant una ànima i a la de la dreta sant Francesc d’Assís rebent els estigmes. En tancar les portes, els devots trobaven una Anunciació i l’escut heràldic del promotor.

Pintura

1500-1520

169,2 x 213,5 x 5,5 cm

Llegat d'Emili Cabot, 1924

Núm. del catàleg: 

015914-CJT

Oli i daurat amb pa d'or sobre fusta
Segle: XVI
Tema: Religió
Mestre de Frankfurt - Tríptic del Baptisme de Crist - 1500-1520
Tríptic del Baptisme de Crist
Mestre de Frankfurt - Tríptic del Baptisme de Crist - 1500-1520 [1]
Tríptic del Baptisme de Crist [1]