Art i devoció

Andrea Vaccaro, Tobies cura la ceguesa del seu pare, 1667
La devoció a Maria
Passió i Sacrifici
Místics i visionaris
Cel i Terra o geografies imaginàries