Estuc

Estuc

Nom genèric que designa una pasta feta a partir d’un aglutinant, com la cola, i d’una càrrega, com el guix o la calç. L’estuc s’empra per preparar una superfície, annivellar-la o per obtenir relleus decoratius.