Escut

Escut

Nom genèric de diverses monedes d’or medievals i modernes, anomenades així per tenir un escut heràldic com a tipus. A Castella i, després, a Espanya les monedes d’or es van denominar escuts des de Carles I, que els va començar a fabricar a Barcelona el 1535.