Espectroscòpia FT-IR (Fourier Transform Infrared)

Espectroscòpia FT-IR (Fourier Transform Infrared)

Tècnica per la qual la interacció d’una radiació IR amb la matèria fa vibrar els enllaços moleculars d’una forma característica per a cada compost químic, que es tradueix en un espectre o empremta dactilar que permet, per comparació, fer identificacions.