Estergit

Estergit

Full de paper o altre material amb un dibuix resseguit amb petits foradets fets amb punxó. En fregar-lo amb un pigment en pols, deixa passar les pólvores de color a través dels forats i es trasllada el dibuix damunt la capa de preparació.