Espectre

Espectre

Representació gràfica del resultat de la interacció d’una determinada energia amb la matèria. Acostuma a representar-se la intensitat en funció de diferents valors característics: longitud d’ona, freqüència, etc.