Endrapat

Endrapat

Adhesió de drap a la superfície d’un suport de fusta o de tires de tela damunt les juntes de posts a les taules o talles, abans d’aplicar la capa de preparació i la policromia.