Aglutinant

Aglutinant

Medi que permet mantenir unides i fixar les diferents partícules de pigment per formar un film. Segons la naturalesa química del producte utilitzat (sucres, calç, proteïnes o lípids...) parlarem de diferents tècniques pictòriques (aquarel·la, fresc, tremp o oli...).