Atribut

Atribut

Objecte simbòlic que acompanya normalment la representació de determinats personatges o de certes idees personificades, i que serveix per identificar-los. Per exemple, sant Pere se sol representar amb unes claus, o la palma que acompanya a alguns sants com a símbol del seu martiri.