Cola

Cola

Adhesiu de naturalesa orgànica tant d’origen natural (vegetal o animal) com artificial (per exemple, les coles cel·lulòsiques). Les més utilitzades han estat les coles animals, obtingudes de cartílags o de pells, com la de conill, bou o esturió.