Cola

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X

Pàgines

Pàgines

Cola

Adhesiu de naturalesa orgànica tant d’origen natural (vegetal o animal) com artificial (per exemple, les coles cel·lulòsiques). Les més utilitzades han estat les coles animals, obtingudes de cartílags o de pells, com la de conill, bou o esturió.