Compostos orgànics volàtils

Compostos orgànics volàtils

Emanacions en forma de vapors o gasos produïdes per alguns materials poc estables usats en vitrines i mobiliari d’emmagatzematge. Entre els més freqüents trobem l’àcid acètic, l’àcid fòrmic i els aldehids, capaços d’atacar els metalls.