Carolingi, art

Carolingi, art

Art desenvolupat entre el darrer terç del segle viii i el segle ix a Europa occidental, sota el domini de la dinastia carolíngia, encapçalada pel rei, i després emperador, Carlemany. S’inspirava en models de l’antiguitat.