Clivellat

Clivellat

Microfissures de la capa pictòrica, més o menys profundes, perpendiculars a la preparació i al suport. També anomenat ‘craquelat’, forma una mena de retícula que adopta diverses formes depenent-ne de l’origen: l’envelliment, les tensions, els cops accidentals o l’assecatge defectuós dels materials.