Preparació

Preparació

Tractament del suport d’un objecte artístic per unificar la superfície i facilitar l’adhesió de la pintura. El color i la textura de la preparació, composta d’una càrrega i un aglutinant, influeixen en l’aspecte de la policromia.