Paper albuminat

Paper albuminat

L’albúmina és un procediment que s'obté a partir de batre clares d'ou amb sal. Tot seguit, s'amara d'albúmina un paper fi, que es deixa assecar i es sensibilitza amb un bany de plata, que reacciona formant clorur de plata. L'exposició es realitza per contacte directe del negatiu amb el paper exposat a la llum solar, amb la qual cosa s'obté una imatge positiva d’ennegriment directe.