El romànic en context: on, quan i com

Frontal d’Avià
 

El romànic en context: on, quan i com

 

El romànic en context: on, quan i com

El terme romànic va ser adoptat al segle XIX per designar unes manifestacions artístiques que es consideraven deutores de l’art romà de l’antiguitat, especialment pel que fa a l'arquitectura. Des d’aleshores s'ha aplicat aquesta paraula, però cal tenir en compte que l’art que es va desenvolupar en plena edat mitjana, fonamentalment durant els segles XI i XII, presentava una gran varietat de tendències.

En els seus inicis enllaça amb el món carolingi (últimes dècades del segle VIII – segle IX) i amb el món otònic (mitjan segle X – primer terç del segle XI), mentre que al final conviu amb les primeres manifestacions de l’art gòtic, que sorgeixen aproximadament a partir de 1140.

Geogràficament comprèn una part molt important d’Europa, especialment la meridional i l’occidental, des d’Escandinàvia fins a la Mediterrània, per bé que també es va introduir a Terra Santa. El romànic és el primer art medieval occidental que va assolir homogeneïtat i internacionalització, si bé va presentar nombroses variants regionals.