Bastidor

Bastidor

Estructura, generalment de fusta, que serveix per subjectar el llenç que fa de suport a la pintura. Quan els encaixos entre llistons són mòbils, la pressió de les falques col·locades als angles permet d’engrandir-lo lleugerament i tensar la tela. Els llistons dels bastidors més antics eren de secció rectangular i amb encaixos fixos (bastigi).