Baldaquí

Baldaquí

Dit també cibori, és el moble que té la funció de cobricelar l’altar per donar-li més rellevància en tant que és un dels punts més destacats de l’església.