Bisell

Bisell

En escultura, tall aplicat obliquament amb relació al pla d’un objecte, d’una superfície. La talla a bisell s’utilitza especialment per a motius de tipus geomètric i floral.