Bromoli transportat

Bromoli transportat

Imatge fotogràfica que, després d’un procés de blanquejat i rentat, s’impregna amb tinta i es trasllada en un paper de gravat o aquarel·la mitjançant una premsa d’impressió de gravat (tòrcul).