Buon fresco

Buon fresco

Expressió italiana per denominar una pintura mural que es realitza sobre l’últim estrat humit de morter de calç i sorra, anomenat lliscat, de manera que els pigments, barrejats amb aigua, queden fixats per la carbonatació de la calç.