Blau ultramar

Blau ultramar

Aluminosilicat amb sodi i sofre a la seva composició. Compost comercialitzat com a pigment a partir d’un premi instaurat a França per qui descobrís un mètode per obtenir lapislàtzuli artificialment, a baix cost. Va guanyar Guimet el 1828.