Breviari

Breviari

 

Llibre litúrgic que recull les lectures i pregàries pròpies de les hores que resa el clergat. Acostumen a ser de petit format i fàcil maneig.