Llenç

Llenç

Es denomina llenç o tela, al suport pictòric de teixit de fil amb una estructura simple de trama i ordit perpendiculars. Els lligaments del teixit més comuns són el tafetà i la sarja i els fils més emprats són els de fibres de cànem, lli, jute i cotó.