Litúrgia

Litúrgia

Culte públic celebrat en comú, regulat per l’autoritat corresponent, per l’ús i pel costum. Al·ludeix a la manera de celebrar les cerimònies religioses.